Đánh giá kết quả điều trị bước đầu hóa chất tân bổ trợ phác đồ TCF trên bệnh nhân ung thư vòm giai đoạn III và IVA

Tác giả

Đỗ Hùng Kiên

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá đáp ứng bệnh nhân ung thư vòm giai đoạn III (T1/T2/T3-N2) và IVA (T4- N bất kỳ, bất kỳ T-N3) được điều trị hóa chất phác đồ TCF tại Bệnh viện K.

- Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của phác đồ đối với nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân chẩn đoán xác định ung thư vòm giai đoạn III (T1/T2/T3-N2) và IVA (T4- N bất kỳ, bất kỳ T-N3) được điều trị hóa chất tân bổ trợ phác đồ TCF.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: MBH là ung thư biểu mô vảy sừng hóa và ung thư biểu mô vảy không sừng hóa theo WHO 2016. Tuổi >=18. Giai đoạn III, IVA theo AJCC 8th. Chỉ số toàn trạng ECOG = 0;1. Các tổn thương có thể đo được bằng phương tiện chẩn đoán hình ảnh: CT, MRI. Chức năng gan thận, tủy xương trong giới hạn cho phép điều trị. Tự nguyện tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mắc bệnh ung thư thứ 2. Mắc các bệnh mạn tính: suy tim, suy thận. Đã được điều trị trước đó. Không có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

- Thời gian: 01/2020 - 10/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Nội 1 và Xạ 1 - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp lâm sàng, không nhóm chứng, tiến cứu.

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n = 36.