Đánh giá kết quả điều trị bước 2 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển bằng docetaxel tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Hương

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Chống đau

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá tỷ lệ đáp ứng, thời gian sống không bệnh tiến triển của phác đồ Docetaxel đơn trị bước 2 trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển.
- Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của phác đồ
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: 36 bệnh nhân được chẩn đoán là UTP không phải tế bào nhỏ tiến triển bệnh sau điều trị bước 1 tại Bệnh viện K từ tháng 10/2017 đến tháng 8/2019
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán là UTP giai đoạn tiến triển sau khi đã được điều trị bước 1 bằng hóa chất, hóa xạ trị đồng thời hoặc điều trị thuốc kháng TKI. Chẩn đoán mô bệnh học là ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Có các tổn thương đích để có thể đánh giá đáp ứng theo tiêu chuẩn RECIST. Chức năng tủy xương, gan, thận trong giới hạn bình thường. Điều trị tối thiểu 3 chu kỳ hóa chất Docetaxel, không dị ứng với Docetaxel. Không mắc các bệnh cấp tính, mãn tính trầm trọng trong thời gian gần; Không mắc bệnh ung thư khác; chỉ số toàn tràng PS ≤ 2. Chấp nhận tham gia nghiên cứu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: trường hợp đã dùng phác đồ có taxan tiến triển trước 6 tháng
- Thời gian: 10/2017 đến tháng 8/2019
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Can thiệp, tiến cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, có chủ đích, n =36