Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ ung thư bàng quang nông bằng Epirubicin tại Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Anh Tú

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và kết quả bước đầu trong điều trị bổ trợ UTBQN bằng Epirubicin nội bàng quang

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là UTBQ, đã được phẫu thuật cắt u bàng quang triệt căn qua nội soi. Giải phẫu bệnh lý: UTBQN. Chẩn đoán mô bệnh học là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp của đường niệu. BN UTBQN không đáp ứng điều trị với BCG. Được điều trị bổ trợ bằng Epirubicin.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có bệnh ung thư thứ 2. BN có các bệnh mạn tính nặng khác

- Thời gian: 4/2018 đến 10/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứ kết hợp tiến cứu, mô tả, quan sát, định lượng

- Cỡ mẫu: thích hợp