Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ ung thư bàng quang nông bằng BCG tại Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Anh Tú

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và kết quả bước đầu trong điều trị bổ trợ UTBQN bằng BCG nội bàng quang

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán xác điịnh là UTBQ, đã được phẫu thuật cắt u bàng quang triệt căn qua nội soi. Giải phẫu bệnh lý: UTBQN. Chẩn đoán mô bệnh học là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp của đường niệu. Các bệnh nhân UTBQN nguy cơ trung bình, nguy cơ cao. UTBQN tiến triển tại chỗ trong và sau điều trị với Epirubicin. Được điều trị bổ trợ bằng BCG.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có bệnh kết hợp như lao tiến triển, suy thận, suy giảm miễn dịch như HIV, sử dụng corticoid. Bệnh nhân có bệnh ung thư thứ 2. Bệnh nhân có các bệnh lý mạn tính nặng.

- Thời gian: 4/2018 đến 12/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hòi cứu, mô tả, quan sát, định lượng

- Cỡ mẫu: thuận tiện