Đánh giá kết quả điều trị bệnh u mô đệm đường tiêu hóa (GISTs) giai đoạn di căn bằng imatinib tại Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Hùng Kiên

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung