Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng tái phát kháng Platinum bằng phác đồ Liposomal Doxorubicin tại Bệnh viện K

Tác giả

Đồng Chí Kiên

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 5

Nhóm tác giả

Lê Thanh Đức

Nội dung