Đánh giá kết quả cắt u tuyến đại tràng qua nội soi ống mềm

Tác giả

Nguyễn Thị Nguyệt Phương

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của polyp không cuống đại trực tràng
- Đánh giá kết quả điều trị polyp đại trực tràng không cuống bằng phương pháp cắt hớt niêm mạc (EMR) qua nội soi ống mềm.

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: 30 bệnh nhân được chẩn đoán polyp đại trực tràng qua hình ảnh nội soi đại trực tràng, được siêu âm nội soi kết quả tổn thương chưa xâm lấn đến lớp cơ, Polyp không cuống, được cắt polyp tại khoa nội soi-TDCN bệnh viện K. Bệnh phẩm sau cắt được gửi làm giải phẫu bệnh và chẩn đoán giải phẫu bệnh là polyp đại trực tràng, có đầy đủ hồ sơ bệnh án.

+Tiêu chuẩn loại trừ: BN rối loạn đông máu, prothrombin <70%. BN có bệnh tim mạch, cao huyết áp.

- Thời gian: 1/2018 đến 6/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=30