Đánh giá kết quả cắt bàng quang toàn bộ triệt căn trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn cơ tại Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Anh Tuấn

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker.

- Đánh giá thời gian sống thêm không bệnh tiến triển của bệnh nhân ung thư bàng quang xâm lấn đã cắt bàng quang toàn bộ chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker tại Khoa Ngoại tiết niệu, bệnh viện K.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư bàng quang xâm lấn cơ đã phẫu thuật cắt bàng quang triệt căn tại Khoa Ngoại tiết niệu, bệnh viện K từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2020, tuổi từ 18 đến 75, ung thư biểu mô bàng quang giai đoạn cT2, T3, T4a, được phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ triệt căn, có đủ hồ sơ lưu trữ sau phẫu thuật.

+ Tiêu chuẩn loại trừ ung thư biểu mô bàng quang giai đoạn T4b, khối u khác tại bàng quang: sarcoma, ung thư di căn bàng quang, các bệnh nhân đã có di căn xa.

- Thời gian: từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021.

- Địa điểm: Khoa Ngoại tiết niệu, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu 51 bệnh nhân ung thư bàng quang đã được phẫu thuậtt cắt bàng quang toàn bộ chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker tại bệnh viện K từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2020.

- Cỡ mẫu: n=51