Đánh giá kết quả bước đầu tạo hình khuyết phần mềm vùng da má sau cắt bỏ khối u bằng vạt tại chỗ

Tác giả

Dương Mạnh Chiến

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khối u da vùng má.
- Đánh giá kết quả tạo hình tổn khuyết sau cắt bỏ ung thư da vùng má

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân bị khối u da vùng má được phẫu thuật cắt rộng khối u và tạo hình bằng các vạt tại chỗ tại khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K Tân Triều.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân bị u da được chẩn đoán xác định nhờ kết quả mô bệnh học. Vị trí khối u là nằm ở vùng má. Được phẫu thuật cắt rộng khối u và tạo hình khuyết tổn bằng các vạt tại chỗ. Có đầy đủ thông tin, hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Khối u ở các đơn vị giải phẫu khác của khuôn mặt như mắt. mũi. môi...Bệnh nhân không có đầy đủ thông tin, hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu và tiến cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n=52

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020

- Địa điểm nghiên cứu: khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K Tân Triều