Đánh giá kết quả bước đầu phác đồ điều trị ung thư vòm họng giai đoạn III-IV bằng hóa chất tân bổ trợ kết hợp hóa xạ đồng thời từ T11/2011-T7/2012 tại BV K

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2012

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung