Đánh giá kết quả bước đầu điều trị ung thư tiền liệt tuyến di căn kháng cắt tinh hoàn bằng Abirateron tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Vân Anh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung