Đánh giá kết quả áp dụng kỹ thuật tạo hình kiểu chữ B cải tiến trong phẫu thuật bảo tồn ung thư vú tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Hồng Quang

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Vú

Nhóm tác giả

Lê Hồng Quang, Đỗ Đình Lộc, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Công Huy, Đào Thanh Bình, Bùi Anh Tuấn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả bước đầu điều trị ngoại khoa bảo tồn ung thư vú sử dụng kỹ thuật tạo hình kiểu chữ B cải tiến tại Khoa Ngoại vú - Bệnh viện K.
- Đánh giá kết quả thẩm mỹ sau điều trị ngoại khoa bảo tồn ung thư vú sử dụng kỹ thuật tạo hình kiểu chữ B cải tiến tại Khoa Ngoại Vú - Bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I,II
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân nữ được chẩn đoán xác định ung thư vú ¼ trên ngoài. Giai đoạn I, II theo xếp loại TNM của UICC năm 2017. Được phẫu thuật bảo tồn hình chữ B cải tiến và xạ trị tuyến vú sau mổ. Có bệnh án ghi chép đầy đủ, thông tin theo dõi sau điều trị.
- Thời gian: từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018.
- Địa điểm: Khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K.
- Thiết kết nghiên cứu: Phương pháp mô tả tiến cứu.
- Cỡ mẫu: n=36