Đánh giá kết quả 5 năm hóa xạ trị đồng thời sau mổ cho bệnh nhân ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ tại Bệnh viện K từ năm 2010 - 2015

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nội dung