Đánh giá hiệu quả xạ trị tăng phân liều ung thư hạ họng giai đoạn III-IV không có chỉ định điều trị hóa chất

Tác giả

Trần Hoàng Điệp

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Tam Hiệp

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của UTHH giai đoạn III, IV

- Đánh giá hiệu quả xạ trị tăng phân liều UTHH giai đoạn III, IV không có chỉ định điều trị hóa chất

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 25 bệnh nhân ung thư hạ họng giai đoạn III-IV được điều trị tại Khoa Xạ Tam Hiệp - Bệnh viện K từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: có chẩn đoán ung thư hạ họng giai đoạn III, IV. Có chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học là ung thư biểu mô vẩy. Thể trạng chung tốt: chỉ số toàn trạng từ 0-2 theo thang điểm ECOG, hoặc chỉ số Karnofski > 60%. Bệnh nhân từ chối phẫu thuật hoặc từ chối điều trị hóa chất hoặc không có chỉ định điều trị hóa chất. Điều trị lần đầu. Có hồ sơ ghi nhận thông tin đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: không đủ các tiêu chuẩn trên. Không có chẩn đoán MBH hoặc MBH không phải ung thư biểu mô tế bào vảy. Bệnh nhân điều trị từ trước giai đoạn nghiên cứu, trở lại vì tái phát di căn. Bệnh nhân có ung thư thứ 2. Có di căn xa.

- Thời gian: 3/2018 đến 12/2018

- Địa điểm: Khoa xạ Tam Hiệp - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=25