Đánh giá hiệu quả quy trình chăm sóc hậu môn nhân tạo trên bệnh nhân ung thư tiêu hóa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện K năm 2014.

Tác giả

Nguyễn Thị Phan

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Tổng hợp

Nội dung