Đánh giá hiệu quả nuôi ăn sớm sau phẫu thuật cắt thực quản tạo hình vét hạch nội soi ngực bụng điều trị ung thư thực quản tại Khoa Ngoại Bụng 2 Bệnh viện K

Tác giả

Mai Văn Hạnh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả nuôi ăn sớm sau phẫu thuật cắt thực quản tạo hình vét hạch nội soi ngực bụng điều trị ung thư thực quản tại Khoa Ngoại bụng 2, Bệnh viện K từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư thực quản được phẫu thuật tại Khoa Ngoại bụng 2 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN từ 18 tuổi trở lên; Được chẩn đoán ung thư thực quản có chỉ định phẫu thuật thực quản tạo hình vét hạch nội soi tại Khoa Ngoại Bùng 2, Bệnh viện K; Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ tại Bệnh viện K; Được giải thích đầy đủ và tự nguyện tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN có chỉ định mổ cấp cứu; BN có chỉ định phẫu thuật theo câm, điếc hoặc không thể thu thập được các thông tin, số liệu; hồ sơ lưu không đầy đủ.

- Thời gian nghiên cứu: 10/2018 - 10/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại bụng 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 76