Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư gan nguyên phát của phương pháp đốt sóng cao tần

Tác giả

Nguyễn Thị Hiểu

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nhóm tác giả

Ngô Lê Lâm, Đỗ Anh Tuấn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả của phương pháp đốt sóng cao tần trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư biểu mô tế bào gan được điều trị bằng sóng cao tần (Radio ablation frequency - RFA) có kết hợp hoặc không kết hợp với nút mạch hóa chất (Transcatheter arterial chemoebolization - TACE), trong thời gian từ 03/2020 - 5/2021. Các bệnh nhân làm RFA nhưng không phải ung thư biểu mô tế bào gan, không đồng ý tham gia nghiên cứu, không có đầy đủ hồ sơ theo dõi bị loại ra khỏi nghiên cứu.
- Thời gian: 03/2020 - 5/2021
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu can thiệp không đối chứng
- Cỡ mẫu: n = 71