Đánh giá hiệu quả điều trị Sorafenib trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan kháng TACE

Tác giả

Hoàng Thị Cúc

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nhóm tác giả

Trần Thắng, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Quế, Hoàng Ngọc Tấn, Phạm Thanh Phương

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả điều trị của thuốc sorafenib trên các bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan kháng với điều trị nút mạch hóa chất (TACE) tại Bệnh viện K

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân HCC kháng TACE, được điều trị với sorafenib tại Bệnh viện K từ 7/2019 - 8/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán xác định HCC dựa vào các tiêu chuẩn theo hướng dẫn chẩn đoán của BYT VN. HCC kháng với điều trị bằng phương pháp nút mạch hóa chất (TACE) theo tiêu chuẩn Hiệp hội gan học Nhật Bản (JSH). Thể trạng chung tốt: chỉ số toàn trạng từ 0-2 điểm theo ECOG. Chức năng gan Child-Pugh A hoặc Child-Pugh B. BN được điều trị sorafenib với liều thuốc khởi điểm tối thiểu 400 mg/ngày. Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: không thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn.

- Thời gian: 7/2019 - 8/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu có theo dõi dọc

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 36