Đánh giá hiệu quả của TS-1 đơn trị liệu trên bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn tái phát, di căn

Tác giả

Nguyễn Thị Hương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nhóm tác giả

Lê Tuấn Trung, Đỗ Anh Tú

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả của TS-1 đơn trị liệu trên bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn tái phát, di căn.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 32 bệnh nhân được chẩn đoán UTDD giai đoạn tiến triển tái phát, di căn được điều trị tại Trung tâm CSGN, Bệnh viện K.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán UTDD giai đoạn tiến triển tái phát, di căn không có khả năng dùng các phác đồ hóa chất truyền và không còn khả năng phẫu thuật. Tuổi từ 18 trở lên, có bằng chứng MBH, đồng ý điều trị. Điều trị ít nhất 3CK, có đầy đủ thông tin cần thiết ghi chép trong HSBA. KPS từ 60% trở lên, chức năng gan thận, tủy xương cho phép. Có các tổn thương đánh giá được theo tiêu chuẩn RECIST.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Dị ứng với các thành phần của thuốc. Đã sử dụng TS-1 trong các phác đồ điều trị trước đó.
- Thời gian:
- Địa điểm: Trung tâm CSGN, Bệnh viện K.
- Thiết kết nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng không đối chứng; chọn mẫu thuận tiện, có chủ đích. Xử lý và phân tích số liệu theo phần mềm SPSS 19.0; phân tích thời gian sống thêm theo phương pháp Kaplan – Meier.
- Cỡ mẫu: n=32