Đánh giá hiệu quả của siêu âm nội soi trong chẩn đoán u dưới niêm dạ dày tại Bệnh viện K

Tác giả

Trần Đức Cảnh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, siêu âm nội soi, kết quả mô bệnh học thu được của các khối u dưới niêm mạc xuất phát từ lớp thành dạ dày có kích thước lớn hơn 2 cm và nhỏ hơn 5 cm

- Đánh giá hiệu quả, độ nhạy, dộ đặc hiệu của siêu âm nội soi trong chẩn đoán u GISt dạ dày.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán u dưới niêm mạc đường tiêu hóa qua nội soi, kích thước khối u từ 2 đến 5 cm và đã được thực hiện siêu âm nội soi đánh giá là khối u xuất phát từ lớp cơ thành dạ dày. Bệnh nhân đã được can thiệp và có kết quả giải phẫu bệnh. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân có thể giao tiếp được bằng tiếng Kinh, không có bất thường ngôn ngữ cũng như ý thức. Bệnh nhân đồng ý thực hiện thủ thuật can thiêp.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có bệnh lý mãn tính có chống chỉ định với thủ thuật. Bệnh nhân có những bất thường về tâm lí cũng như những bệnh lý nội khoa nặng.

- Thời gian: 5/2020 đến 11/2021

- Địa điểm: Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=21