Đánh giá hiệu quả của phác đồ đơn hóa chất Gemcitabine trên bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng tái phát, di căn kháng thuốc Platin

Tác giả

Lê Thanh Đức

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 5

Nội dung