Đánh giá hiệu quả của phác đồ có Methotrexat liều cao trong điều trị u lympho thần kinh trung ương

Tác giả

Đỗ Huyền Nga

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 7 - Nội Hệ tạo huyết

Nhóm tác giả

Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thanh Tùng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả của phác đồ có Methotrexat liều cao trong điều trị u lympho nguyên phát thần kinh trung ương
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán xác định PCNSL: U lympho hệ thần kinh trung ương (PCNSL: u chỉ có tại thần kinh trung ương loại trừ các trường hợp u lympho hệ thống bằng khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh CT scan hoặc PET CT); Kết quả giải phẫu bệnh cho hình ảnh vi thể và nhuộm hóa mô miễn dịch chẩn đoán xác định u lympho nguyên phát hệ thần kinh trung ương tế bào B, CD 20 (+) trên nhuộm hoá mô miễn dịch. Bệnh nhân đồng ý hóa trị phác đồ có Methotrexate liều cao.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mức lọc cầu thận: < 60ml/phút. Tràn dịch màng phổi, màng bụng, màng tim hoặc phù chi. AST, Alkaline Phosphatase hoặc bilirubin > 2 lần giới hạn trên bình thường. Anti – HIV (+).
- Thời gian: từ tháng 05/2019-10/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu can thiệp có đối chứng.
- Cỡ mẫu: n=19