Đánh giá hiệu quả của phác đồ có Bortezomib trong điều trị bước đầu đa u tủy xương

Tác giả

Đỗ Huyền Nga

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 7 - Nội Hệ tạo huyết

Nhóm tác giả

Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thanh Tùng

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đa u tủy xương.

- Đánh giá hiệu quả bước đầu và các tác dụng không mong muốn của phác đồ có Bortezomib trong điều trị đa u tủy xương.

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán xác định là đa u tủy xương có triệu chứng chưa được điều trị trước đó. Bệnh có tổn thương có thể đo lường được. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh thần kinh ngoại biên độ 2 trở lên, số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) < 1000/ microlit. Tiểu cầu < 70 000/ microlit. AST/ALT lớn hơn 2 lần giới hạn trên của mức bình thường (ULN) hoặc bilirubin toàn phần lớn hơn 3 lần ULN. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trong vòng 6 tháng trước đó, suy tim độ III hoặc IV của Hiệp hội tim mạch New York, đau thắt ngực không kiểm soát được hoặc rối loạn nhịp tim nặng cũng được loại trừ.

- Thời gian: tháng 5/2019 đến tháng 10/2021.

- Địa điểm: Khoa Nội hệ tạo huyết, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu.

- Cỡ mẫu: n=44