Đánh giá hiệu quả của hóa xạ trị gia tốc đồng thời trong điều trị ung thư thực quản giai đoạn III, IV tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Đức Lợi

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Y học hạt nhân

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả của phác đồ phối hợp hóa xạ trị đồng thời trong điều trị ung thư thực quản giai đoạn III, IV tại bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân được chẩn đoán UTTQ giai đoạn III, IV được điều trị tại Bệnh viện K từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2013
- Thời gian: 9/2009 đến tháng 9/2013
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: n = 132