Đánh giá hiệu quả bài Thanh vị tán hợp Tứ vật thang trên bệnh nhân viêm niêm mạc miệng do hóa xạ trị đồng thời ung thư vòm mũi họng

Tác giả

Nguyễn Thị Bích Thảo

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Y học cổ truyền

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tác dụng giảm độc tính cấp do hóa xạ trị ung thư vòm mũi họng bằng bài Thanh vị tán hợp Tứ vật thang.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 90 bệnh nhân ung thư VMH đã hóa xạ trị đồng thời, được chẩn đoán viêm niêm mạc miệng sau hóa xạ trị tại bệnh viện K.

- Thời gian: từ tháng 10/2019 đến tháng 7/2020.

- Địa điểm: Khoa Xạ 1, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng có so sánh đối chứng.

- Cỡ mẫu: 90 bệnh nhân, n = 90.