Đánh giá hiệu quả áp dụng phiếu tóm tắt thông tin điều trị bệnh lý ung thư thanh quản hạ họng (Tiêu chí A4.1) tại Khoa Ngoại Tai Mũi Họng, Bệnh viện K

Tác giả

Phùng Thị Xuân Giang

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Ngoại Tai Mũi Họng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí A4.1 "Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị" của người bệnh tại khoa Ngoại Tai mũi họng - Bệnh viện K

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: tất cả người bệnh phẫu thuật cắt ung thư thanh quản - hạ họng thỏa mãn các tiêu chuẩn nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: người bệnh cắt ung thư thanh quản - hạ họng phẫu thuật tại khoa Ngoại Tai mũi họng.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: người bệnh không đủ năng lực trả lời câu hỏi. Không đồng ý hoặc không tự điền và không trả lời phỏng vấn.

- Thời gian: 4/2020 - 10/2021

- Địa điểm: khoa Ngoại Tai mũi họng, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu:

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 50