Đánh giá đáp ứng mô bệnh học bệnh sarcoma xương giai đoạn 2 được điều trị hóa chất trước phẫu thuật phác đồ Doxorubicin kết hợp cisplastin.

Tác giả

Cao Xuân Thời

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Chống đau

Nội dung