Đánh giá đáp ứng điều trị của Topotecan đơn chất trong ung thư biểu mô buồng trứng tái phát di căn kháng platium tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Quang

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Điều trị A

Nội dung