Đánh giá đáp ứng ban đầu của phác đồ có Methotrexat liều cao trong điều trị u lympho thần kinh trung ương

Tác giả

Đỗ Huyền Nga

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 7 - Nội Hệ tạo huyết

Nội dung