Đánh giá đáp ứng ban đầu của hóa trị phác đồ Rituximab - Bendamustin trong điều trị u lympho không Hodgkin thể tiến triển chậm

Tác giả

Nguyễn Thanh Tùng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 7 - Nội Hệ tạo huyết

Nội dung