Đánh giá đặc điểm nảy chồi u và một số chỉ số liên quan đến tiên lượng trong ung thư biểu mô vẩy khoang miệng tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Hoàng Như Nga

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung