Đánh giá chức năng bàng quang tân tạo theo phương pháp Camey II sau cắt bàng quang triệt căn do ung thư tại bệnh viện K từ 2013 - 2018.

Tác giả

Bùi Xuân Nội

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả sớm về mặt chức năng của bàng quang tân tạo
- Đánh giá khả năng kiểm soát đi tiểu và các yếu tố ảnh hưởng

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư bàng quang xâm lấn ở giai đoạn T2,T3, được phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ tạo hình theo phương pháp Camey 2.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Ở giai đoạn T4. Các bệnh nhân đã có di căn hạch và/hoặc di căn xa. Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo. Bệnh nhân từ chối tham gia.

- Thời gian: 6/2013 đến 6/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu:

- Cỡ mẫu: n=118