Đánh giá các mức nguy cơ và một số đặc điểm giải phẫu bệnh - lâm sàng ung thư vú

Tác giả

Nguyễn Văn Chủ

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nhóm tác giả

Lê Đình Roanh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá các mức độ nguy cơ và mối liên quan với một số đặc điểm Giải phẫu bệnh lâm sàng ung thư vú
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: mẫu bệnh phẩm kèm theo hồ sơ bệnh án của 495 bệnh nhân ung thư vú xâm nhập được điều trị phẫu thuật cắt vú tại Bệnh viện K
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Có ghi nhận đầy đủ các dữ kiện. Được phẫu thuật cắt tuyến vú và vét hạch. Khối u vú nguyên phát và chưa được điều trị hóa chất trước mổ cắt u. Có chẩn đoán mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập. Có khối nến đủ tiêu chuẩn để nhuộm HMMD.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không đáp ứng được các tiêu chuẩn chọn trên. Ung thư biểu mô tuyến vú tại chỗ. Ung thư vú tái phát hoặc ung thư cơ quan khác di căn tới vú. Ung thư vú ở nam giới
- Thời gian:
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: n = 495