Đánh giá biến cố bất lợi của phác đồ điều trị hoá chất và một số yếu tố liên quan trên người bệnh ung thư dạ dày tiến triển tại chỗ có thể phẫu thuật

Tác giả

Nguyễn Khắc Dũng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Trung tâm nghiên cứu lâm sàng

Nhóm tác giả

Vũ Đức Hoàn, Tạ Thị Vân Anh, Nguyễn Lê Hiệp

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá biến cố bất lợi của phác đồ điều trị hóa chất bổ trợ/ tân bổ trợ liên quan trên người bệnh ung thư dạ dày tiến triển tại chỗ tại vùng có thể phẫu thuật triệt căn tại bệnh viện K.

- Đánh giá một số yếu tố có mối liên quan tới tần suất xuất hiện các biến cố bất lợi, khả năng dung nạp thuốc.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân thăm khám và nhập viện bệnh viện K, lựa chọn trên 18 tuổi, được chẩn đoán ung thư bằng giải phẫu bệnh là ung thư dạ dày, giai đoạn bệnh tiến triển tại chỗ tại vùng, được phẫu thuật triệt căn và kèm theo vét hạch D1+ hoặc D2. Có sẵn bệnh án và đầy đủ các thông tin lâm sàng cần thiết.

+ Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân có thêm ít nhất 1 ung thư nguyên phát khác không phải là UTDD trong 5 năm trở lại đây (trừ ung thư cổ tử cung tại chỗ, ung thư biểu mô tế bào đáy được điều trị đầy đủ. Phát hiện tổn thương di căn.

- Thời gian: tháng 3/2021 tới tháng 12/2021.

- Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: quan sát mô tả cắt ngang, dựa trên thông tin thu thập từ bệnh án. Các thông tin lâm sàng, cận lâm sàng và quá trình điều trị bệnh cũng như diễn tiến bệnh được thu thập trên bệnh án của bệnh nhân.

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện.