Đánh giá biến chứng muộn do xạ trị Ung thư vòm mũi họng bằng kỹ thuật 2D tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Thị Bích Liên

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Xạ 4

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá biến chứng muộn do xạ trị ung thư vòm mũi họng bằng kỹ thuật xạ 2D tại bệnh viện K.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư vòm mũi họng được xạ trị tại cơ sở 2, bệnh viện K, năm 2017.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân được chẩn đoán mô bệnh học là ung thư biểu mô vòm mũi họng. Phương pháp điều trị là xạ trị đơn thuần hoặc hóa xạ đồng thời. Được xạ trị bằng kỹ thuật 2D. Được xạ trị lần đầu. Tổng liều xạ trị là 70Gy. Tuổi trên 18. Bệnh nhân còn sống.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: những bệnh nhân không đủ các tiêu chuẩn lựa chọn. Hồ sơ bệnh án bị thất lạc hoặc mất thông tin trên phần mềm lập kế hoạch xạ trị. Không liên lạc được với bệnh nhân hoặc bệnh nhân không đến khám lại. Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Thời gian: tháng 1/2017 đến tháng 12/2017.

- Địa điểm: bệnh viện K, cơ sở 2.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n = 30.