Đặc điểm lâm sàng mô bệnh học hóa mô miễn dịch của ung thư nội mạc tử cung

Tác giả

Chu Hoàng Hạnh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Khám bệnh tự nguyện Quán Sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét 1 số đặc điểm lâm sàng và Mô bệnh học của ung thư biểu mô nội mạc tử cung

- Xác định tỉ lệ bộc lộ ER, PR và mối liên quan với 1 số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học của ung thư biểu mô nội mạc tử cung

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Có kết quả mô bệnh học sau mổ là UTBMNMTC, đây là tiêu chuẩn bắt buộc. Các bệnh nhân được điều trị lần đầu.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh nhân cũ từ trước năm 2001 đến điều trị vì tái phát di căn. Các bệnh án được chẩn đoán UTBMNMTC nhưng không có kết quả MBH sau phẫu thuật. Các bệnh nhân có hồ sơ lưu trữ không đầy đủ.

- Thời gian: 1/2021 đến 10/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu

- Cỡ mẫu: n=248