Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào sáng của buồng trứng

Tác giả

Lê Thị Yến

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 6

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô tế bào sáng của buồng trứng

- Đánh giá kết quả bước đầu của ung thư biểu mô tế bào sáng của buồng trứng sau điều trị phẫu thuật và hóa chất

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào sáng của buồng trứng giai đoạn I-IIIc được điều trị phẫu thuật, hóa chất tại Bệnh viện K trong thời gian 2015-2020

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Có thể mô bệnh học là ung thư biểu mô tế bào sáng; PS 0-1; Được điều trị phẫu thuật triệt căn trước; Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để điều trị hóa chất và được điều trị hóa chất ít nhất 3 chu kỳ; Có hồ sơ ghi chép đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Có ung thư thứ hai kèm theo; Giai đoạn IV; Các xét nghiệm đánh giá bilan không cho phép điều trị phẫu thuật, hóa chất.

- Thời gian: 2015-2020

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 29