Chất lượng cuộc sống sau hóa xạ trị 5 năm ở người bệnh ung thư vòm mũi họng tại bệnh viện

Tác giả

Trần Hùng, Ngô Quang Hùng

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Xạ 1, Khám bệnh tự nguyện Tân Triều

Nội dung