Chăm sóc theo dõi bệnh nhân sau mổ ung thư giáp trạng tại khoa Ngoại Tam Hiệp, Bệnh viện K.