Bước đầu ứng dụng laser CO2 mềm trong điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn T1, T2 tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Hùng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nhóm tác giả

Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Viết Chiến, Đỗ Tá Hiền

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm lâm sàng, nội soi và đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dây thanh bằng dao laser CO2 mềm.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Gồm 25 bệnh nhân ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn T1, T2 được phẫu thuật cắt dây thanh bằng dao laser CO2 tại bệnh viện K trong thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2017.
- Thời gian: từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2017.
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng.
- Cỡ mẫu: n=25.