Bước đầu đánh giá kết quả cắt hớt dưới niêm mạc (ESD) điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm tại Bệnh viện K

Tác giả

Trần Đức Cảnh

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nhóm tác giả

Bùi Ánh Tuyết, Phạm Quốc Đạt, Nguyễn Văn Chủ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Bước đầu đánh giá kết quả cắt hớt dưới niêm mạc qua nội soi ống mềm (ESD) điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm (T1)
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 19 bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn sớm được thực hiện ESD tại khoa Nội Soi và Thăm Dò Chức Năng – Bệnh viện K - từ 03/2018 đến 07/2018
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm trên kết quả hình ảnh nội soi. Kết quả giải phẫu bệnh lý: Loạn sản nặng, Tis. CLVT 64 dãy : không thấy di căn hạch. Siêu âm nội soi: tổn thương chưa xâm lấn lớp cơ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Tổn thương loét > 2 cm. Kết quả giải phẫu bệnh lý: ung thư kém biệt hoá. Siêu âm nội soi: xâm lấn lớp cơ, có nghi ngờ hạch di căn.
- Thời gian: 03/2018 - 07/2018
- Địa điểm: khoa Nội Soi và Thăm Dò Chức Năng – Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả từng trường hợp
- Cỡ mẫu: n = 19