Tư vấn trực tuyến về công tác khám bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe, phòng chống ung thư cho người bệnh, người dân trên fanpage, youtube của Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Bá Tĩnh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Sáng kiến

Đơn vị

Phòng Công tác Xã hội

Nội dung