Thời gian sống thêm 5 năm của ung thư vú giai đoạn III không mổ được tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Thanh Đức

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 5

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả sống thêm không bệnh (STKB) và sống thêm toàn bộ (STTB) của các BN UTV GĐ III không mổ được
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Phụ nữ ≤ 65 tuổi được chẩn đoán UTV tại Bệnh viện K từ 1/2/2009 đến 31/08/2012. Chỉ bị UT một bên vú với mô bệnh học là UTBM tuyến vú xâm nhập. GĐ III theo UICC 2010, bệnh không mổ được. HER2 dương tính nhưng không có điều kiện sử dụng thuốc kháng HER2. Chức năng tim, gan, thận, huyết học cũng như thể trạng chung cho phép hoá trị, phẫu thuật, xạ trị, nội tiết. Được hoá trị 6 đợt phác đồ AP, tiếp theo bằng phẫu thuật và xạ trị. Điều trị nội tiết theo tình trạng thụ thể nội tiết. Có đủ hồ sơ bệnh án lưu trữ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không đủ các điều kiện trên.
- Thời gian: 1/2/2009 đến 31/08/2012
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng không đối chứng
- Cỡ mẫu: n = 118