Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú bằng phác phác đồ hóa xạ trị đồng thời tại Bệnh viện K.