Kết quả hóa xạ đồng thời sau hóa chất cảm ứng ung thư vòm họng giai đoạn III - IVA

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Thu Nhung

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn III,IV

- Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân ung thư vòm giai đoạn III và IVA được điều trị hóa chất cảm ứng và hóa xạ đồng thời tại Bệnh viện K

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán ung thư vòm mũi họng giai đoạn III và IVA theo UICC/AJCC 8th, có mô bệnh học là ung thư biểu mô vảy sừng hóa và ung thư biểu mô vảy không sừng hóa theo WHO 2016. BN được điều trị hóa chất cảm ứng phác đồ TCF và hóa xạ đồng thời triệt căn với Cisplatin 100mg/m2 mỗi 3 tuần. Chỉ số toàn trạng (PS) theo thang điểm ECOG = 0,1. Tuổi ≥ 18. Chức năng gan thận, tủy xương trong giới hạn cho phép điều trị. Tự nguyện tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Chẩn đoán giai đoạn T3-T4N0. Mắc bệnh ung thư thứ 2. Mắc các bệnh lý mãn tính: suy tim, suy thận. Đã được điều trị trước đó. Không có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

- Thời gian: 12/2019 đến 8/2021

- Địa điểm: Khoa Nội 1 và Xạ 1 - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng, không nhóm chứng, tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=35