Đánh giá sự bộc lộ LMP1 va Cyclin D1 trong ung thư biểu mô vòm họng tại Bệnh viện K

Tác giả

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tỷ lệ bộc lộ LMP1 và Cyclin D1 trong ung thư biểu mô vòm họng.
- Đánh giá tỷ lệ bộc lộ LMP1 và Cyclin D1 theo tuổi, giới, vị trí u và typ mô bệnh học

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân UTBMVH nguyên phát được chẩn đoán tại BVK cơ sở Tân Triều từ 01/2019 - 12/2019.


+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được sinh thiết vòm và có chẩn đoán mô bệnh học là UTBMVH trên nhuộm HE thường quy và HMMD nếu cần chẩn đoán phân biệt, và chưa được điều trị hóa chất và/hoặc xạ trị. Còn tiêu bản và khối nến đủ chất lượng và số lượng để chẩn đoán và nhuộm HMMD. Đầy đủ thông tin hồ sơ bệnh án về tuổi, giới, dân tộc, vị trí u qua nội soi và triệu chứng lâm sàng.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn trên.

- Thời gian: 01/2019 - 12/2019

- Địa điểm: BVK cơ sở Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: theo công thức tính cỡ mẫu, n = 100