Đánh giá quá trình theo dõi và chăm sóc bệnh nhân ung thư tử cung sau xạ trị áp sát suất liều cao.

Tác giả

Bùi Thị Thanh Hải

Năm đề tài

2015

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Xạ 2

Nội dung