Đánh giá quá trình theo dõi và chăm sóc bệnh nhân ung thư tử cung sau xạ trị áp sát suất liều cao.