Đánh giá kết quả xạ trị gia tốc đơn thuần cho bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn I,II tại Bệnh viện K năm 2008-2012

Tác giả

Nguyễn Văn Tuyền

Năm đề tài

2012

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung