Đánh giá kết quả phác đồ hóa trị trước rồi hóa trị đồng thời cho ung thư biểu mô vảy không mổ được tại BV K năm 2009

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2011

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung