Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời kết hợp xạ trị hệ hạch cạnh động mạch chủ cho ung thư cổ tử cung còn khu trú tại vùng tại Bệnh viện K 2014-2015.